Optimizare Fiscală

Orice activitate comercială are ca principal scop realizarea unui profit de către o societate comercială. Însă așa cum este bine știut de cei care sunt implicați într-o astfel de activitate, în ultimii ani, din cauza numeroaselor ajustări aduse codului fiscal și a celorlaltor legi care reglementează activitățile comerciale, de cele mai multe ori până la 80% din profitul realizat ajunge să fie folosit doar pentru acoperirea strictă a cheltuielilor cu activitatea, plata impozitelor la bugetul de stat, plata impozitelor la bugetul local, ITM, asigurări sociale și de șomaj, etc.

Astfel au apărut necesare modalități de optimizare a fiscalității, una dintre aceste metode fiind aceea de înființare a unei societăți într-o jurisdicție offshore sau onshore cu un climat fiscal favorabil.

Societățile offshore:

  • reprezintă acele companii care sunt incorporate în jurisdicții care se bucură de o impozitare diferită în funcție de locul în care se desfăsoară activitățile comerciale;
  • în majoritatea jurisdicțiilor clasice offshore se ajunge la impozitul pe profit și dividende să fie de 0%.

O altă formă de societăți care ajută la optimizarea fiscală sunt acele jurisdicții onshore cu un regim fiscal favorabil, de exemplu societățile din Malta, Cipru sau alte societăți europene, intracomunitare; ele functionează ca și societăți comerciale, au numar de rezidență fiscală (pentru a se putea aplica prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri), au numar de TVA, se ține contabilitate, se depun declarații și bilanțuri anuale.

În cazul acestor companii europene:

  • contabilitatea este ținută în partidă simplă;
  • nu există conceptul de cheltuieli deductibile sau nedeductibile;
  • orice încasare reprezintă profit, iar orice cheltuială este înregistrată ca și pierdere.

În această situație se acceptă în contabilitatea societăților orice contracte, facturi sau orice alte operațiuni economice care să ajute la scăderea profitului acestor societăți pana la 0, în funcție de necesitatea și dorința fiecărui operator economic în parte.

Ca și exemplu, în cazul unei societăți din Marea Britanie, unde impozitul pe profit este 20%, se acceptă introducerea în contabilitate a contractelor și a facturilor de cheltuieli cu orice tip de societate (chiar și dintr-un paradis fiscal recunoscut) și astfel se scade simțitor impozitul pe profit ce trebuie plătit în Marea Britanie.

Avantajul acestor societăți îl reprezintă faptul că ele sunt societăți europene, oferă prestigiu afacerii, nu sunt recunoscute ca și paradis fiscal, pot fi folosite în diverse operațiuni economice precum licitații, contracte cu clienți care sunt reticenți fenomenului offshore, precum și orice alte operațiuni economice.

În ceea ce privește societățile incorporate în jurisdicții clasice offshore, marele avantaj al acestora este acela că nu trebuie ținută contabilitate în cazul lor. În cazul în care operațiunile economice nu se desfășoară pe teritoriul statului unde ele au fost înființate (în cazul IBC-urilor este cerință obligatorie) impozitul pe profit și dividende este 0, iar cerința legată de contabilitate se anulează.

Pentru mai multe informații legate de modalitățile în care dumneavoastră puteți dispune de proprii bani și de optimizarea fiscală a profitului vă așteptăm la biroul nostru pentru o consultație, aceasta fiind gratuită. Cunoscând detaliile legate de natura activității dumneavoastră vom stabili împreună care este cea mai bună metoda de optimizare fiscală, precum și identificarea jurisdicțiilor ce vă pot oferi soluția optimă.

Alte Servicii

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări:  +40.732.164.181