Înființări Cesiuni România

Scopul incorporării unei societăți într-o jurisdicție offshore sau cu structură offshore este acela de eficientizare a fiscalității. Una dintre modalitățile de eficientizare constă în preluarea de către o astfel de societate a unei societăți românești deja existente sau în înființarea unei societăți românești cu asociat unic și administrator societatea offshore. Procentul participării la beneficii și pierderi al societății offshore se poate stabili în funcție de necesitatea și dorința fiecarui client în parte.

Beneficiul acestei operațiuni constă în faptul că responsabilitatea asociatului și administratorului sunt mult diminuate prin faptul că societatea offshore este atât asociat unic cât și administratorul societății românești, find necesară prezența unei persoane fizice doar ca reprezentant al societății nerezidente, în calitatea sa de administrator care îndeplinește anumite sarcini doar în limita mandatului. Mandatul de reprezentare poate fi de la 15 zile până la o perioadă nedeterminată, în funcție de necesitatea și dorința fiecărui client.

Societatea noastră va poate oferi consultanță și suport în ceea ce privește constituirea unei companii românești cu acționariat extern precum și în cedarea respectiv preluarea de parți sociale de către acționarul extern.

1. Pentru inființarea unei societăți comerciale românești, cu acționariat extern (offshore sau cu regim fiscal favorabil) vor fi necesare următoarele:

 • Existența unei societăți offshore sau onshore. Alegerea jurisdicției este bine să fie făcută ținându-se seama de natura și specificul activității societății comerciale ce urmează a se înființa în România.
 • Următorul pas este acela de a stabili sediul social al societății românesti ce urmeaza a se înființa. Societatea noastră are colaboratori care vă pot gazdui sediul social în București sau zone limitrofe, în cazul în care dumneavoastră nu aveți posibilitatea asigurării unui sediu social.
 • Având sediul social stabilit, dumneavoastră vă revine sarcina de a alege denumirea societății românesti, iar noi vom obține rezervarea denumirii.
 • Următoarea etapă constă în realizarea actului constitutiv al societății românești ce urmează a se constitui.
 • După parcurgerea etapelor menționate mai sus urmează întocmirea dosarului pentru înfiintarea societății, care trebuie depus la Oficiul Registrului Comertului, afiliat județului în care societatea își va avea sediul social.

Conținutul dosarului și documentele necesare vor fi întocmite de societea noastră în colaborare cu agentul extern din jurisdicția aleasă de dumneavoastră și acesta va conține, pe langă actul contitutiv, rezervarea denumirii și contractul pentru sediul social, următoarele:

 • Actul constitutiv al societății externe, tradus de un traducător autorizat, a cărei semnătura va fi legalizată de un notar public;
 • Certificatul de înregistrare al societății externe, de asemenea tradus și legalizat;
 • Certificatul de bonitate al societății externe, tradus și legalizat;
 • Procura generală a persoanei împuternicite să exercite calitatea de reprezentant al societății externe (indicat de dumneavoastră), tradusă și legalizată de un notar public;
 • Întocmirea și completarea diverselor formulare cerute de referenții Oficiului Registrului Comerțului;
 • Depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerțului, susținerea acestuia și urmărirea stadiului dosarului până când acesta este admis, iar dumneavoastră intrați în posesia documentelor noii societăți românești;

2. Pentru cesionarea de părți sociale ale unei societăți românești către o societate externă sunt necesare a se stabili următoarele: 

 • identificarea jurisdicției optime în vederea înființării societății externe în vederea realizării cesiunii de părți sociale;
 • structura societății românești care urmează a ceda părțile sociale SRL sau SA. Pentru fiecare în parte există anumite etape în realizarea cesiunii, ce trebuie urmate;
 • numarul de acțiuni sau părti sociale ce urmează a fi cedate. În funcție de acesta putem sa vă identificăm soluția optimă de realizare a cesiunii de părți sociale;
 • identificarea persoanei sau persoanelor ce urmează a fi reprezentanți ai societății și întinderea mandatului lor de prezentare;
 • întocmirea Hotărarii AGA sau Deciziei Asociatului Unic al societății românesti privind cesiunea de părți sociale;
 • întocmirea contractului de cesiune de părți sociale, împreună cu dumneavoastră și reprezentantul societății externe.
 • întocmirea actului constitutiv reactualizat al societății românești;

Având toate aceste documente se trece la urmatorul pas și anume la întocmirea dosarului privind cesiunea de părți sociale ce urmează a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului. Dosarul cuprinde, pe lângă documentele menționate mai sus și următoarele documente:

 • actul constitutiv al societății externe, tradus de un traducător autorizat, a cărei semnătură va fi legalizată de un notar public;
 • certificatul de înregistrare al societății externe, de asemenea tradus și legalizat;
 • certificatul de bonitate al societății externe, tradus și legalizat;
 • procura generală a persoanei împuternicite să exercite calitatea de reprezentant al societății externe (indicat de dumneavoastră), tradusă și legalizată de un notar public;
 • procura generală a persoanei împuternicite să exercite calitatea de reprezentant al societății externe (indicat de dumneavoastră), tradusă și legalizată de un notar public;
 • Depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerțului, sustinerea acestuia și urmărirea stadiului dosarului pâna când acesta este admis, iar societatea românească are o nouă structură, cu asociat și administrator extern.

După finalizarea acestor operațiuni, înființarea, respectiv cesionarea unei societăți românești, societatea noastră vă poate consilia și în ceea ce privește desfășurarea activității ulterioare a societății. Vă putem recomanda un contabil care să cunoască fenomenul offshore și care este familiarizat cu acesta, un avocat care să vă reprezinte și să vă sfatuiască la semnarea unui contract, acolo unde dumneavoastră credeți că este necesară prezența acestuia precum și în orice operațiune aveți nevoie de sprijinul și sfatul nostru.

Alte Servicii

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări:  +40.732.164.181