Definiții

 • Director nominal

Persoana care deține funcția de director într-o companie în locul beneficiarului real din motive de confidențialitate. Persoana practic iși „împrumută” numele către persoana care controlează compania.
Numele directorului nominal va apărea înscris pe documetele companiei, în registrele publice acolo unde este cazul, și nu cel al beneficiarului.
Funcţia principală a unui director nominal este aceea de a proteja identitatea clientului, este un instrument absolut legal care asigură protecția beneficiarului real.

 

 • Actionar Nominal

Reprezintă persoana care deține acțiunile companiei în numele beneficiarului real. Prin intermediul unui document intern numit „Declaration of Trust”, acționarul nominal precizează că el nu este deținătorul legal al acțiunilor și că toate beneficiile și caștigurile de capital aparțin beneficiarului real, iar el nu are nicio pretenție financiară de pe urma acțiunilor companiei.
Atât directorul nominal cât și acționarul nominal reprezintă metode de protecție ale beneficiarului real și sunt instrumente perfect legale pentru păstrarea confidențialității.

 

 • Power of Attorney

Reprezintă un document prin care o persoană (în cazul nostru, directorul nominal) deleagă o altă persoană (beneficiarul real al companiei sau orice altă persoană desemnată de către client) conferindu-i acestuia autoritatea să îndeplinească anumite acțiuni sau funcții în numele acelei persoane și ale societății.
Orice tip de Power of Attorney este un document intern, ce poate fi certificat notarial și apostilat.

 

 • General Power of Attorney

Acest document oferă dreptul beneficiarului real al companiei sau oricărei alte persoane desemnate de client să întreprindă orice tip de acțiune în numele directorului nominal. Practic, aceasta este modalitatea prin care beneficiarul companiei controlează compania fară a aparea în registrele publice.
Orice tip de Power of Attorney este un document intern, ce poate fi certificat și apostilat.

 

 • Special Power of Attorney

Acest mandat este întocmit pentru o singură activitate, explicit detaliată, ce trebuie să cuprindă date clare privind natura activității, întinderea acesteia, condiții și termene clare, asumate de către cel ce dă respectivul mandat.
Spre deosebire de procura generală, în care mandatarul îsi poate exprima voința proprie cu privire la activitatea pe care o desfășoară, în cazul procurii speciale mandatarul nu face decât să desfășoare o activitate strict în numele și pentru persoana care l-a împuternicit, el neputând să depășească limita mandatului său.
Spre exemplu, o persoană este împuternicită, prin procură specială, de către societate să încheie un contract cu un furnizor.
Procura specială cuprinde în acest caz numele furnizorului, datele de identificare ale acestuia, toate detaliile referitoare la contract precum și specificația clară că acest contract este încheiat de către împuternicit în numele și pentru societate, reprezentată de persoana care a emis mandatul.
Orice tip de Power of Attorney este un document intern, ce poate fi certificat și apostilat.

 

 • Apostila

O autentificare suplimentară a documentelor ce se folosește pentru recunoaşterea internaţională a documentelor notariale reprezentând contracte, acte, documente constitutive ale societăţii, procuri.
În baza Convenţiei de la Haga din 1961 prin care se anulează obligativitatea legalizării documentelor publice străine, documentele certificate de un notar public şi apoi apostilate sunt acceptate pentru uz juridic în toate ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga.

 

 • Certificate of Incorporation

Document emis de Registrul Comerțului dintr-o anumită jurisdicție ce confirmă că s-au îndeplinit toate prevederile legale pentru incorporarea unei societăți care este acum legal constituită. Reprezintă corespondentul certificatului de înmatriculare din România.

 

 • Memorandum

Document care reglementează activitatea unei firme şi trebuie elaborat la organizarea unei societăţi ce este incorporată. Ca statut al societăţii, acesta formează (împreună cu actul constitutiv al societăţii) actele de constituire ale societăţii. Statutul cuprinde denumirea şi sediul societăţii. De asemenea, cuprinde (1) obiectivele societăţii, (2) valoarea capitalului social autorizat al societăţii, (3) dacă răspunderea asociaţilor este limitată de părţi sociale sau de garanţie şi (4) tipurile de contracte pe care le poate încheia societatea.
Aproape toate prevederile statutului (cu excepţia celor obligatorii prin lege) pot fi modificate de asociaţi cu respectarea procedurilor aplicabile.

 

 • Articles of Association

Un document care reglementează activitatea unei societăţi. Actul constitutiv stabileşte scopul societăţii şi modul de îndeplinire a atribuţiilor la nivelul organizaţiei, inclusiv procedura de numire a administratorilor şi modalitatea de gestionare a evidenţelor contabile.

 

 • Declaration of Trust

Este un document emis să protejeze drepturile beneficiarului real asupra acțiunilor. Acesta reglementează clar că acțiunile sunt deținute de beneficiarul real și acționarul nominal nu are dreptul de a le înstrăina sau de a avea pretenție financiară de pe urma acțiunilor companiei.

 

 • Certificate of Good Standing

Certificat emis de o autoritate oficială dintr-o anumită jurisdictie (ex. Registrul Comerțului) pentru a atesta faptul că societatea există, şi-a achitat toate taxele aferente la zi, îndeplineşte toate cerinţele privind depunerea de documente şi, astfel, este autorizată să desfăşoare activităţi comerciale în orice jurisdicție. Reprezintă corespondentul certificatului constatator din România).

 

 • Certificate of Incumbency

Este un document prin care se confirmă numele directorilor şi asociaţilor ca şi conţinutul registrului de procese-verbale. Este folosit deseori pentru a demonstra că o anumită persoană fizică este autorizată să desfăşoare în numele societăţii activităţi care angajează legal societatea.

 

 • Certificate of Tax Residence

Folosind acest document, compania poate legal evita dubla taxare, putand beneficia de tratatele de evitare a dublei impuneri.

 

 • Share Certificate

Un certificat de acţiuni/părţi sociale este un document scris, semnat în numele unei societăţi, care serveşte ca dovadă legală de proprietate asupra unui anumit număr de acţiuni/părţi sociale.

Alte Structuri

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări:  +40.732.164.181