Fundații

La ce folosește o fundație:

 • Protejarea averii, a bunurilor.
 • Deținerea unor bunuri care pot fi transmise de la o generație la alta (Estate Planning).
 • Planificarea succesiunii.
 • Evitarea succesiunii forțate.
 • Menținerea controlului corporativ.
 • Fonduri de pensii.
 • Separarea drepturilor de vot și a beneficiilor economice.
 • Protejarea împotriva instabilității politice și economice.
 • Scop caritabil.
 • Folosit de societăți pentru planurile de beneficii, de pensie, asigurări și finanțări speciale ale angajaților și pentru convențiile de cumpărare de acțiuni dintre salariați și societate.
 • Un instrument important în planificarea veniturilor internaționale, câstigurilor din capital și taxelor pe succesiune.

Tipul de active care pot fi deținute în deplină siguranță de o fundație:

 • Depozite bancare.
 • Portofolii de investiții.
 • Autovehicule, obiecte de artă, bijuterii etc.
 • Asigurări de viață.
 • Acțiuni ale unor companii.
 • Drepturi de proprietate, proprietăți intelectuale.

Structura unei fundatii:

 

 • FOUNDER (Fondatorul): Este persoana sau organizația care formează fundația. Fondatorul va avea dreptul și autoritatea de a adopta și modifica Regulamentul Fundației, de a numi și destitui membrii Consiliului Fundației, Protectorul și Beneficiarii, de a acționa ca beneficiar, protector sau consultant (de a revoca înființarea Fundației sau orice transfer către aceasta, de a primi și solicita extrase de cont și de a schimba adresa Fundației și/sau de a o dizolva.

 

 • FOUNDATION COUNCIL (Consiliul Fundației): O Fundație este condusă de un Consiliu al Fundației, care este însarcinat cu menținerea obiectivelor și scopurilor Fundației.

 

 • PROTECTOR (Protectorul): Este persoana cu cea mai mare putere de control a fundației și supraveghere a Consiliului Fundației. Protectorul este anonim.

 

 • BENEFICIARIES: (Beneficiarii): Au dreptul de a primi câștiguri sau alte beneficii din Activele Fundației.

Alte Structuri

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări:  +40.732.164.181